Postnatale massage

Hoe mooi en intens een zwangerschap en bevalling ook kunnen zijn, het is ook zwaar werk geweest. Het lichaam heeft zowel fysiek, hormonaal als psychisch wat moeten doorstaan. Bij postnatale massage schenken wij extra aandacht aan het helingsproces van het lichaam van de pas bevallen mama. 

Naast specifieke klachten verzachten, heeft postnatale massage vooral een ontspannend effect. Het ideale ontspanningsmomentje tijdens die eerste intense weken en maanden. De periode na de bevalling zijn psychisch en fysieke best zwaar. Een ontspanningsmomentje tussendoor kan zeker helpen bij de coping met deze grote aanpassingen. Ook babyblues kunnen verzacht worden door op tijd een ME-momentje in te lassen. Bij een postnatale massage draait alles even weer helemaal rond het welzijn van de mama en wordt de zorg voor anderen even opzij gezet.

© 2023 by Mother & More. Proudly created with Wix.com